Hút bể phốt tại Đống Đa

Hút bể phốt tại Ngã Tư Sở

Hút bể phốt tại Ngã Tư Sở

Ngã Tư Sở là tên một phường của quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngã Tư Sở là tên một phường trong số 21 phường của quận Đống Đa – TP. Hà Nội. Phường Ngã Tư Sở có địa giới chỉ khu vực ngã tư Sở.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại Khương Thượng

Hút bể phốt tại Khương Thượng

Khương Thượng là một phường thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Khương Thượng có 33,5 ha diện tích tự nhiên và 10.010 nhân khẩu. (1996).

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại Khâm Thiên

Hút bể phốt tại Khâm Thiên

Khâm Thiên là một phường thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phường Khâm Thiên có diện tích 0,19 km², dân số năm 1999 là 10123 người, mật độ dân số đạt 53279 người/km².

Đọc thêm...