Hút bể phốt tại Hà Đông

Đánh nhau tranh chấp địa bàn dán tờ rơi thông cống tại Hà Đông

Đánh nhau tranh chấp địa bàn dán tờ rơi thông cống tại Hà Đông

Thấy người khác dán đè lên tờ quảng cáo của mình, nhóm công nhân thông hút bể phốt đã bảo nhau phải dạy cho kẻ tranh giành địa bàn một bài học.

Đọc thêm...