Hút bể phốt tại Hoàng Mai

Hút bể phốt tại phố Tương Mai

Hút bể phốt tại phố Tương Mai

Phố Tương Mai dài 300m từ phố Nguyễn An Ninh (số 131) qua cầu Khỉ đến đường Giải Phóng (số 252). Đây vốn là đoạn cuối phố Nguyễn An Ninh cũ, nay nắn thẳng phố Nguyễn An Ninh đi ra phố Vọng, đặt tên mới cho đoạn tách ra này. Tên được đặt từ 12- 2007.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại đường Thúy Lĩnh

Hút bể phốt tại đường Thúy Lĩnh

Thúy Lĩnh vốn xưa còn có tên Thúy Ái, một làng thuộc huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng, trước Cách mạng tháng Tám thuộc tổng Thanh Trì, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phố Trần Thủ Độ

Hút bể phốt tại phố Trần Thủ Độ

Phố được đặt theo tên của ông Trần Thủ Độ (1194 - 1264). Ông sinh tại làng Lưu Xá, nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Tổ tiên làm nghề đánh cá ở Yên Sinh (Đông Triều) sau dời đến Tức Mặc (Nam Định) rồi định cư ở Lưu Xá. Ông được Trần Lý nuôi như con. Năm 1224 được nhà Lý phong làm Điện tiền chỉ huy sứ, quản các đội quân bảo vệ kinh thành.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Thịnh Liệt

Hút bể phốt tại phường Thịnh Liệt

Thịnh Liệt là một phường thuộc quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Thịnh Liệt có 294,30 ha diện tích tự nhiên và 13.788 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Thịnh Liệt: Đông giáp phường Yên Sở; Tây giáp các phường Định Công, Đại Kim; Nam giáp các phường Hoàng Liệt, Yên Sở; Bắc giáp các phường Giáp Bát, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ và quận Thanh Xuân.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Thanh Trì

Hút bể phốt tại phường Thanh Trì

Thanh Trì là một đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có 333,80 ha diện tích tự nhiên và 10.200 nhân khẩu. Phường này được thành lập dựa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Trì cũ thuộc huyện Thanh Trì.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Tân Mai

Hút bể phốt tại phường Tân Mai

Tân Mai là một phường thuộc quận Hoàng Mai,Hà Nội.Phường này được thành lập dựa theo toàn bộ diện tích phường Tân Mai cũ thuộc quận Hai Bà Trưng.Phường này có diện tích là 12478 ha và dân số là 13.134 nhân khẩu.Địa giới hành chính phường này như sau:nam giáp phường Thịnh Liệt,bắc giáp phường Trần Phú,đông giáp phường Định Công,tây giáp quận Thanh Xuân.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Mai Động

Hút bể phốt tại phường Mai Động

Mai Động là một phường thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Phường này có diện tích 9.214 ha và dân số là 11.341 người trên cơ sở phường Mai Động cũ thuộc quận Hai Bà Trưng. Địa giới hành chính của phường này như sau: nam giáp phường Lĩnh Nam, bắc giáp quận Hai Bà Trưng, đông giáp phường Vĩnh Hưng, tây giáp phường Trương Định.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Lĩnh Nam

Hút bể phốt tại phường Lĩnh Nam

Lĩnh Nam là một đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có 560,20 ha diện tích tự nhiên và 12.829 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Lĩnh Nam: Đông giáp huyện Gia Lâm (sông Hồng làm ranh giới); Tây giáp các phường Vĩnh Hưng, Yên Sở; Nam giáp phường Trần Phú và huyện Gia Lâm; Bắc giáp phường Thanh Trì.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Hoàng Văn Thụ

Hút bể phốt tại phường Hoàng Văn Thụ

Hoàng Văn Thụ là một phường trực thuộc quận Hoàng Mai,Hà Nội, mang tên Hoàng Văn Thụ. Phường này có diện tích là 11.122 ha và dân số là 2.641 người dựa theo cơ sở của phường Hoàng Văn Thụ cũ thuộc quận Hai Bà Trưng. Trước đây hơn nữa là xã Hoàng Văn Thụ thuộc huyệnThanh Trì. Địa giới phường này như sau: bắc giáp quận Hai Bà Trưng, tây giáp phường Tương Mai, đông giáp phường Vĩnh Hưng, đông bắc giáp phường Mai Động và nam giáp phường Tân Mai.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Hoàng Liệt

Hút bể phốt tại phường Hoàng Liệt

Hoàng Liệt là một phường thuộc quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Hoàng Liệt có 485,05 ha diện tích tự nhiên và 10.866 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Hoàng Liệt: Đông giáp phường Yên Sở; Tây và Nam giáp huyện Thanh Trì; Bắc giáp các phường Đại Kim, Thịnh Liệt.

Đọc thêm...