Hút bể phốt tại Hoàng Mai

Hút bể phốt tại phường Giáp Bát

Hút bể phốt tại phường Giáp Bát

Giáp Bát là một phường thu Phường Giáp Bát có diện tích 0,59 km², dân số năm 1999 là 12752 người,[1] mậtộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. độ dân số đạt 21614 người/km².

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Đại Kim

Hút bể phốt tại phường Đại Kim

Đại Kim là một phường thuộc quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Đại Kim có 273,20 ha diện tích tự nhiên và 12.413 nhân khẩu.

Đọc thêm...
 

Hút bể phốt tại phường Định Công

Hút bể phốt tại phường Định Công

Định Công là một phường thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phường Định Công có diện tích 2,7 km², dân số năm 2003 là 14966 người, mật độ dân số đạt 5543 người/km².

Đọc thêm...